Par interesējošiem jautājumiem izvēlē, iegādē, sūtīšanā vai dāvanas noformējumā, lūdzu sazinieties:

tel.mob. 29250955       ilmārs

e-pasts  [email protected]

vai aizpildi ar saviem jautājumiem šo formu.